HPIM2789На път за конференция във Варна екип от елитни руски медици, разработил  уникална медицинска технология ще спре в Бургас, за да направи представи своите открития. Проф. Сергей Коноплев, член кореспондент на Руската академия на науките, проф. д-р мед. Лариса Чернецова, водещ медицински консултант и председател на научния съвет на асоциация "ДЕТА-МЕД“ - Москва, д-р Татяна Баранова – рефлексотерапевт, които представляват Международна медицинска асоциация, ще презентират пред бургазлии новите енерготехнологии в медицината. От българска страна ще им партнират  проф. Зоя Горанова - София, водещ специалист по китайска медицина и д-р Камен Филипов  от Бургас, маг. физиотерапевт.

 

На пръв поглед най-новите открития в медицинската наука звучат като фантастика. Защото при тяхното въвеждане отпада нуждата от медикаментозна терапия за каквито и да е заболявания. Революционната технология всъщност е много проста. Тя е съобразена с функциите на нашия организъм и гарантира той да може да се възстановява напълно, без сътресения, без странични ефекти, а и трайно. Апаратурата, която всъщност прави това работи с биорезонанс / честотна терапия/. Технологията е разработвана и изпитвана в продължение на 20 години, като в основата й е т.н. „енергетика от Изтока“, обоснована научно от много лекари. Един от тях – д-р Фол в Германия още през 40-те години на миналия век години установява честотите на нашите клетки и тъкани.

„Нашата клетка има ядро, което е положително заредено, окоро ядрото циркулират електрони, които са отрицателно заредени. Така че има електромагнетизъм, всяка клетка има своя собствена зададена честота, така както има собствено предназначение. И всички клетки, тъкани и органи комуникират  и обменят информация помежду си. Когато тази информация се наруши по ред причини, дали химически, дали интоксикационни, дали психо-емоционални, дали от тежки метали, геопатогнени полета и т.н. нашият орган, нашите тъкани започват да намаляват своята собствена енергия и излъчванията, които се измерват в херци също намаляват. Така че този вид терапия възстановява хармонията в нашия организъм, честотата на на излъчване на енергията на нашите органи и клетки и тъкани и организма започва да функционира в хармония.“ – обяснява същността на медицинската иновация д-р Камен Филипов, специалист по китайска медицина, който прилага успешно тази технология вече две години.   Според него, това е медицината на бъдещето, медицината на следващите две –три столетия , тъй при нея се работи индивидуално, съобразно нуждите и здравословния проблем на всеки един пациент. Нарича я „ лекар в малкия джоб“.

Уникалната технология само за година е внедрена в Украйна, Казахстан, Киргизия, Беларус и Израел. Тя се осъществава чрез портативни устройства за антипаразитна и електроматнитна терапия, нямащи аналози в света.

Буразлии  имат предимството първи в България да присъстват на демонстрацията на иновационните медицински технологии без медикаменти. Терапевтична апаратура „седмо поколение“, чието предназначение е да възстанови организма,  ще бъде презентирана на 9 май от 17.30 часа в аулата на БСУ.